Gündem, Kadın - LGBTİ+, Mihriban Günyüzü, Umut Yazıları

Aynur’un ardından – Mihriban Günyüzü

Yürümek;
Yürümeyenleri arkanda boş sokaklar gibi bırakarak,
havaları boydan boya yarıp ikiye
bir mavzer gözü gibi
karanlığın gözüne bakarak
yürümek!..
yürümek;
dost omuzbaşlarını
omuzlarının yanında duyup,
kelleni orta yere
yüreğini yumruklarının içine koyup yürümek!..
yürümek;
yolunda pusuya yattıklarını,
arkadan çelme attıklarını
bilerek yürümek….
Yürümek;
yürekten gülerekten
yürümek

Nazım Hikmet

2019 yılında TC’nin Rojava’ya yönelik işgal saldırısına karşı Tıl Temir savunmasında ölümsüzleşen Aynur yoldaş DKP/BÖG’ün ve KKB’nin öncü kadrolarından biridir. Çok genç yaşta bir Dev-Lis militanı olarak mücadeleye katılan Aynur yoldaş mücadelenin içerisinde her aşamada kendisini devrimci pratiği ile öncü olmuştur.

Aynur devrimci bir kadın militan olarak anti-faşist mücadele pratiklerinde öncüleşmiş cesareti ve kararlılığıyla bir çok erkek ve kadın yoldaşına örnek olmuştur. 2015 yılında DKP/BÖG’ün Kasım atılımı, KÖG ve KKB’nin kuruluşu gerçekleştiğinde devrimci siyasetin öncü kadrolarından biri olarak Medya Savunma Alanları’nda Birleşik Özgürlük Güçleri saflarına katılarak Kasım Atılımı’nın yarattığı politik atmosferde atılımın kadın devrimci kadrolar nezdinde pratikleşmesinin uygulayıcısı olmuştur. Aynur Ada, erkek egemen sistemin var ettiği bireysel kurtuluş ve örgütlü mücadeleden kaçış eğilimlerinin karşısında devrimci saflara güçlü bir şekilde katılarak önemli bir karşı çıkış olmuştur. Sistemin iyi üniversitelerinden birinde okuyup alelade bir sistem kişiliği olmaktansa devrimci mücadele saflarına katılarak sistemden pratik kopuşunu gerçekleştirmiştir. DKP/BÖG’ün kuruluş kongresinde kurucu delege ve kongre sonrası Merkez Komite üyesi olarak onun şahsında Kasım Atılımı devrimci ve genç kadrolarının örgüt yönetimine katılmasının pratik simgesi olmuştur.

Aynur, mücadele içerisinde Ulaş Bayraktoroğlu yoldaşı kendisine önder belirlemiş mücadelenin her pratiğinde onu örnek almıştır. Mehmet yoldaşın ölümsüzleşmesi sonrasında devrimci siyasete dönük tasfiyecilik ve örgütten kaçış pratikleri karşısında Aynur örgütlü mücadelede ve devrimci çizginin de öncülüğünü yüklenmiştir. Mücadele kaçkınlığı ve tasfiyecilik karşısında bir adım dahi geri atmayarak devrimci savaş alanlarındaki bulunma ısrarı onun devrimci ısrarının ifadesidir. Medya Savunma Alanları ve Rojava Devrimi’nin savunması gibi bir çok askeri görevi tereddütsüz yerine getirerek askerileşme faaliyetinde kadın ve erkek savaşçıların komünar ruhunun inşacısı olmuştur.

Tasfiyeciliğin tasfiyesi sonrasında Aynur, DKP/BÖG’ün ve onun devrimci değerlerinin sahiplenilmesinde öncü yoldaşlardan biri olmuştur. DKP/BÖG 2. Kongresi çalışmalarında partinin politik askeri çizgisinin netleşmesinde büyük katkısı olmuştur. Kadın Komünarlar Birliği’nin yeniden örgütlenmesinde ve 2. Kongre çalışmalarına kadınların katılımında belirleyici olmuş yoldaşlardan biridir.

Kongre sonrasında DKP/BÖG’ün aldığı kararları hayata geçirme noktasında MK ve Askeri Komite üyesi olarak öncü bir kadın komünar devrimci olmuştur. 2. Kongre çizgisinin pratikleşmesinde faşist iktidarın Rojava topraklarına dönük işgal saldırıları karşısında enternasyonalist bir kadın devrimci olarak en ön saflarda mücadele etmiştir. Aynur yoldaş faşist iktidarın işgal saldırıları karşısında devrimci savaş pratiğinde ısrar ederek Kürt halkının özgürlük mücadelesinin yanında olan enternasyonalist bir devrimci olarak gelecek kuşaklara örnek olmuştur.

Aynur, DKP/BÖG’ün 2. Kongre çizgisinin pratikleşmesinde hem de KKB’nin militan kadın mücadelesi ve devrimci savaş çizgisinde ısrarın kararlı uygulayıcısı olmuştur. Yıllar önce faşistler tarafından katledilen devrimci Aynur Sertbudak’ın ismi onun devrimci şahsında yeniden pratikleşmiş erkek egemen AKP-MHP faşist iktidarından hesap soran devrimci komünar bir kadın kadroya dönüşmüştür. Aynur Ada Edirne’den başlayıp Ankara’nın gri sokaklarında devam eden militan devrimci duruşu Galatasaray Üniversitesi kampüsünden Kadıköy sokaklarına oradan da Medya Savunma Alanları’na ve Rojava Devrimi’nin savunulmasına taşımıştır. Aynur’un yaşamı komünar devrimciliğin kadın öncülüşmesinin pratik ifadesidir. Bugün gelinen noktada Aynur, o gülümseyen fotografı ve devrimci ısrarı ile yeni genç kuşak kadınlara rehber olmuştur. Bundan sonra partimiz DKP/BÖG ve kadın örgütümüz KKB’nin attığı her sloganda sıktığı her kuşunda Aynur’un sesi ve ayak izleri vardır. Aynur Ada yoldaş rahat uyusun. Onun mücadele mirası ve yarattığı değerler onu sahiplenen yoldaşları tarafından yaşatılmaktadır. Faşist erkek egemen iktidar geriletildikçe Aynur Ada yoldaşın hatırası daha da büyüyecek yeni genç kadın yoldaşların omuzlarında daha büyük bir değer haline gelecektir. 6 Kasım 2019 Türkiye işçi sınıfının ve ezilen halkların mücadele tarihinde altın harflerle yazılmış bir mücadele değeridir. Aynur Ada ve İmran Fırtına yoldaşlar Türkiye devrimci hareketinin enternasyonalist devrimcileri olarak Kürdistan halkının faşist işgale karşı direnişinde ölümsüzleştiler. Onların hatırası bugün birleşik devrim mücadelesinde savaşan kadın ve erkek gerillaların mücadele pratiğinde yaşamaktadır. Unutmayın Aynur ve İmran’ın gözleri hala üzerimizde.

Paylaşın