Emek - Sermaye

Uğur Tekstil işçileri fabrika önünde direnişe başlıyor

Urfa’da bulunan Uğur Tekstil fabrikasında, DİSK Tekstil’in bölge temsilcisi Mehmet Türkmen’i “uyumsuzluk” gerekçesiyle görevden almasının ardından işten atılan 100 işçi direniş kararı aldı.

Sendikaya da patrona da tepki gösteren işçiler yarın fabrika önünde direnişe başlayacak

İşçilerin örgütsüz olmaları ve kapitalist sömürü çarkına karşı mücadele deneyiminden yoksunluklarını olduğu kadar, derin yoksulluk ve işsizlik koşullarını tepe tepe kullanan patronların yeni sömürü üslerinden Urfa’da gelişen sendikal örgütlenme yönelimi, düşmanca bir sınıf tutumuyla karşılanırken, işçiler de buna kendi sınıf dilleriyle yanıt vermeyi öğreniyor. DİSK Tekstil’in yetki almasının ardından patronun fabrikayı kapatacağını söyleyip, 300 işçiyi hileli bir şekilde işten attığı, fakat direnişin ardından geri adım atarak fabrikayı açıp, işçilere işbaşı yaptırdıktan ve sözleşmeyi imzalayacağını söyledikten sonra 18 Kasım’da yeniden saldırıya geçtiği Uğur Tekstil’de, işten atılan yüz işçinin direniş kararı alması bunun ifadesidir.

İşten çıkışları verilen yüz Uğur Tekstil işçisi DİSK Tekstil yönetiminin “uyumsuzluk” gerekçesiyle görevden aldığı Antep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen’le dün yaptıkları toplantıda yarından itibaren fabrika önünde direniş kararı aldı.

Oldukça meşakkatli bir sürecin ardından Özak ve Uğur Tekstil fabrikalarında gelişen sendikal örgütlenme ve kazanımlar, bu bölgede yaratacağı esinleyici etki nedeniyle özel olarak hedefe çakılmış durumda. Patronlar işçilere “sendikalaşırsanız işinizden olursunuz, tazminat falan da alamazsınız” mesajı salmak için kolektif hareket ediyor. Sarı sendika ağalarını da yanlarına alarak “örgütlenecekseniz bile bizim istediğimiz sınırlarda hareket edecek bir sendikal anlayışa izin veririz” diyorlar.

DİSK Tekstil’in örgütlenerek yetki aldığı Uğur Tekstil işçilerine yaşatılanlar ve DİSK Tekstil Antep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen’in sendika genel merkezi tarafından “uyumsuzluk” gibi bir gerekçeyle görevden alınması bölgeye ilişkin patronlar ve sendika ağalarının nasıl bir strateji izlediklerinin ifadesi oldu.

Fakat son olarak kendilerinden kaçırılarak sözleşme imzalanmasına karşı çıktıkları için işten atılan yüz Uğur Tekstil işçisinin fabrika önünde direniş kararı alması ve DİSK Tekstil Genel Merkezi’nin görevden aldığı Mehmet Türkmen’i sahiplenmeleri sendikalaşma çalışması içinde kazandıkları sınıf duruşlarını kolay kolay bırakmayacaklarını gösterdi.


Paylaşın